Historisk tilbakeblikk 95

Det er ikke bare de senere år at media har skrevet om barslingen: «Det var i forbindelse med barslingen at Mannhullet ble førstesidestoff i den ikke ukjente Osloavis Dagbladet for ganske nøyaktig 10 år siden (1967). Avisen omtalte vår forenings barslingsseremoni i kjent Dagbladetstil, hvor lite blir overlatt til fantasien.»