Historisk tilbakeblikk 96

Mannhullets 15. møte (1919) begynte litt kjedelig idet foredragsholderen, ingeniør Georg Brochmann, ikke innfant seg.”Denne personen satt nemlig paa en av byens mondene cafeer og moret seg med at drikke vin og andre liflige ting uten en ”damn cent” i lommen. Hvad hadde en anden gjort i Brochmanns sted? – Ja, si det vet jeg ikke. Men jeg vilde ha gjort som Brochmann; han fortalte nemlig verten at hans bedste venn var den berømte skibskonsulent Martin Marcussen (de facto medstuderende). Om ikke verten kjende ham? Jo naturligvis, denne hadde jo fra sin spedeste barndom (villeste fantasier) aldrig hatt noe høiere ønske end at faa se hin ophøiede herre, og da Brochmann fortalte at bemeldte herre om et øieblikk kom for at utløse ham, blev den stakkars vert komplett fjollet av glede. – Jeg må dog innskrenke meg til dette: Hvor mange gulvteppe der blev lagt ut utenfor indgangen for den høie herres støvlesålers ære, og hvor mange blomsterpotter der blev trillet frem, skal jeg ikke komme nærmere ind paa. Dog, resultatet blev at Brochmann blev indløst og de to kom mer eller mindre god kondisjon til møtet som da omsider blev satt.”