Historisk tilbakeblikk 97

Uttdrag fra historien om Tåkeluren etter et forsøk på å bli UKEkor under UKA 1985: «Utkastelsen fra sangerhybelen kom skriftlig, og gjelder for livstid. Denne hang i sin tid på Mannhullets kjeller. På mange måter kan en si at Tåkelurens nye æra virkelig skjøt fart ved denne fatale opptreden på Knaus. Alle bruer brent, og døren til «Det gode selskap», dvs. den organiserte studentkorbevegelsen, effektivt boltet. Ambisjonen om å reise rundt på landets studenteruker og øse av sosialt og vokalt overskudd levde imidlertid fremdeles. Og døren til Strindens-hybelen stod fremdeles på klem. Tåkeluren begynte å fatte interesse for studentorkesterens broder og søsterskap; SMASH.»