Historisk tilbakeblikk 98

Utdrag fra hvordan BK ble en del av Mannhullet, også kalt for statskuppet: «Mannhullet hadde siklet misunnelig på BK i flere år fordi vi fikk gjort ting som de alltid hadde gått rundt og drømt om. De hadde ventet på det rette øyeblikket for å utføre sin vold mot BK, men feige som de var turte de ikke så lenge grunnleggerne av BK fortsatt befant seg i BK-styret. De mente at BK hørte til under Mannhullet, men faktum var at BK aldri hadde sprunget ut fra Mannhullet. Grunnen til at BK klarte seg så bra var nettopp at de befant seg utenfor den byråkratiske linjeforeningen.»